DE  |  EN  | CZ


 

 

 

 

 

Historie

Společnost Intensa Group založili Wolfgang Hodulík, Günther Jordan s Bettinou Hild-Hodulík a Bradley J. Baxter. Od té doby se koncentrovala do jednoho výkonného místa ("one stop shop"), kde se soustřeďuje vývoj, výroba prototypů a sériové zavádění inovativních produktů:

Společnost vznikla v roce 1998 jako fyzická osoba - podnikatel ve Vídni/Rakousko, prvními zákazníky byly firmy Philips a Webasto a E.C. Hopkins Ltd.

          

 

 

 

 

 

V roce 1999 došlo ke změně na aktuální právní formu jako společnost a k přestěhování do technologického centra TBZ  v Gross-Siegharts/Rakousko

V roce 2002 vznikla dceřiná společnost Precision Engineering s.r.o. (CZ)

V roce 2004 vznikla dceřiná společnost Intensa Technologies, L.L.C. (USA)

Dnes je společnost  Intensa spolehlivým dodavatelem a partnerem pro vývoj u předních průmyslových klientů počínaje automobilovými výrobci systémů OEM a systémovými dodavateli úrovně1 (Tier1) přes zákazníky z elektronického a leteckého průmyslu až po malé a střední firmy, které potřebují profesionální inženýrské a industrializační služby.

 

 

 

 

 

 

Obrázek: Intensa team doma v Grosssiegharts/Rakousko

 

 


 


Phone: +43 +2847 - 4688 - 0
e-mail: office@intensa.at