DE  |  EN  | CZ


 

 

 

 

 

Data a fakta

Operativním srdcem skupiny Intensa Technische Dienstleistungen GmbH:

DUNS č.: 30-041-2417

DIČ: ATU 68522226

Reg. č. v obch. rejstříku FN 41031 Bi u Rejstříkového soudu v Kremži nad Dunajem (Krems/Donau)

Celoroční obrat 4,3 mil. EUR (2018)

 

 

 


 


Phone: +43 +2847 - 4688 - 0
e-mail: office@intensa.at